Thứ Hai, 15 tháng 8, 2016

Cụ Nguyễn Hữu Đang trong Từ điển Thái Bình


Nhân ngày 15/8, ngày sinh của Cụ Nguyễn Hữu Đang, Nông dân ra phố xin chụp lại trang sách trong TỪ ĐIỂN THÁI BÌNH viết về cụ Nguyễn Hữu Đang. Nhìn vào cuốn TỪ ĐIỂN cũng như đơn vị phát hành cuốn sách, cho thấy, dù thế nào thì cụ Đang vẫn là một nhân vật không thể thiếu trong cuốn Từ điển và là một nhân cách lớn của đất Thái Bình. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét