Thứ Bảy, 4 tháng 2, 2012

Phát biểu của Bí thư ĐCS Liên Xô Goocbachôp tại Việt Nam năm 1982
Theo Từ điển Bách khoa Việt Nam, Mikhail Sergeevich Gorbachëv; sinh 1931, nhà hoạt động Đảng và Nhà nước Liên Xô. Vào Đảng Cộng sản Liên Xô năm 1952. Tốt nghiệp khoa luật Trường Đại học Tổng hợp Matxcơva (1955), Đại học Nông nghiệp Xtaprôpôn (1967). Hoạt động trong Đoàn Thanh niên Cộng sản Lênin. Từ 1966 đến 1968, bí thư thứ nhất Thành uỷ Xtaprôpôn, bí thư Tỉnh uỷ Xtaprôpôn (1968 - 70). Từ 1971, là uỷ viên Trung ương Đảng; từ 1980, uỷ viên Bộ Chính trị. Từ 1978 đến 1985, bí thư Trung ương Đảng. Từ 1985, tổng bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô, chủ tịch Đoàn chủ tịch Xô Viết tối cao Liên Xô, chủ tịch Hội đồng Quốc phòng Liên Xô. Từ tháng 3.1990, tổng thống Liên Xô. Goocbachôp là người đề xuất và lãnh đạo công cuộc cải tổ ở Liên Xô. Sau khi cuộc đảo chính 19.8.1991 thất bại, Goocbachôp trở lại nắm quyền, tuyên bố từ chức tổng bí thư, yêu cầu giải tán Uỷ ban Trung ương Đảng, đình chỉ hoạt động của Đảng Cộng sản Liên Xô. Sau khi 11 nước cộng hoà kí hiệp định giải tán Liên Xô và thành lập Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) (21.12.1991), ngày 25.12.1991, Goocbachôp tuyên bố từ chức tổng thống Liên Xô. Giải thưởng Nôben về Hoà bình (1990).

Năm 1986, Nhà xuất bản Tiến bộ Mát- xcơ-va và Nhà xuất bản Sự thật Hà Nội đã cho xuất bản cuốn “Mi-khai-in Goóc-Ba-Chốp, Những bài nói và viết chọn lọc”. Sách dầy gần 600 trang, trong đó có 04 bài liên quan trực tiếp và nói tại Việt Nam là bài chúng tôi giới thiệu dưới đây và 03 bài viết khác có tựa đề: “Lời chào mừng của Đoàn đại biểu Đảng cộng sản Liên Xô tại Đại hội V Đảng cộng sản Việt Nam, ngày 29 tháng 3 năm 1982”; bài Lời phát biểu trước toàn thể những người xây dựng Nhà máy thủy điện Hòa Bình tại cuộc mit tinh hữu nghị Việt - Xô ngày 29 tháng 3 năm 1982; và bài Lời phát biểu tại buổi lễ trao tặng Huân chương Lê Nin cho các đồng chí Lê Duẩn, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, ngày 30 tháng 3 năm 1982., từ trang 4 đến trang 20. {Nói thêm, trong cuốn sách này cung có in ảnh màu đồng chí Goocbachop, rất đẹp zai và phúc hậu nhưng không thấy vết nám trên trán của Đồng chí Chốp đâu. Không lẽ vào những năm đó, công nghệ Photoshop ở Nga đã hoàn hảo thế sao}

Nguyên nhân khiến chúng tôi giới thiệu bài viết dưới đây vì cũng khởi nguồn từ phát biểu của đồng chí Trưởng Ban tuyên giáo huyện Tiên Lãng Hải Phòng nói với các Đảng viên về vụ Đoàn Văn Vươn vừa rồi; sau đó cũng là những ấn tượng đáng nhớ đặc biệt của chúng tôi với bài viết, bởi dường như không phải ai trong số chúng ta cũng có cơ duyên được đọc bài viết này, trong khi hằng ngày vẫn đều đặn thường xuyên đi qua tượng đài Lê Nin trên đường Điện Biên Phủ giữa thủ đô Hà Nội lộng gió và tung bay ngọn cờ cách mạng.
Nông dân ra phố xin trân trọng giới thiệu:


Lời phát biểu tại Lễ đặt phiến đá tượng trưng dựng tượng đài kỷ niệm V.I. Lê Nin tại Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 1982


“Điều có ý nghĩa là hôm nay, ngay trước ngày khai mạc Đại hội V của Đảng Cộng sản Việt Nam, tại Hà Nội các đồng chí đặt nền móng xây dựng tượng đài kỷ niệm V.I. Lê Nin. Chúng tôi cho rằng, sự kiện này nói lên lòng kính trọng sâu sắc của nhân dân Việt Nam đối với người lãnh đạo phong trào quần chúng cách  mạng vô sản, xã hội chủ nghĩa đến thắng lợi tháng Mười năm 1917, người đã đặt cơ sở cho nhà nước công nông đầu tiên trên thế giới, người mà tên tuổi và tư tưởng gắn liền khăng khít với toàn bộ cuộc đấu tranh cách mạng giải phóng của nhân dân các nước trong thế kỉ XX.

Các bạn thân mến, cùng với các bạn, chúng tôi rất hài lòng về việc trong năm qua, chúng ta đã hoàn thành thắng lợi một công việc lớn lao là xuất bản bộ toàn tập V.I. Lê Nin bằng tiếng Việt. Đã mấy chục năm rồi những kẻ thù tư tưởng của chúng ta tìm mọi cách chứng minh rằng, chủ nghĩa Lê Nin là một hiện tượng thuần túy Nga và chỉ đáng chú ý về mặt lịch sử mà thôi. Nhưng sự thật là ngày nay, trên hành tinh của chúng ta, người ta đọc tác phẩm của Lê Nin, học tập Lê Nin một cách rộng rãi hơn bao giờ hết. Thực tế xác nhận tính chất đúng đắn của học thuyết Lê Nin bởi vì về cơ bản và chủ yếu thì lịch sử và cuộc đấu tranh giai cấp trên toàn thế giới đang phát triển đúng như Lê Nin đã tiên đoán.

Chúng tôi nhớ lại những lời nói của đồng chí Hồ Chí Minh, người cộng sản Việt Nam đầu tiên, vị lãnh tụ của cách mạng Việt Nam: “Lê Nin đã chỉ cho nhân dân chúng tôi con đường đi tới giải phóng; Người đã chỉ ra cho nhân dân chúng tôi nhân tố quyết định, mạnh mẽ và có hiệu quả của thắng lợi, đó là Đảng”.(1)

Dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, nhân dân lao động Việt Nam đã giành được những thắng lợi tuyệt vời trong cuộc đấu tranh chống đế quốc xâm lược, đã thực hiện được nhiệm vụ lịch sử: giải phóng hoàn toàn Việt Nam và thống nhất Tổ quốc.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, hiện nay nhân dân lao động Việt Nam đang vững bước trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đúng là các đồng chí còn có không ít khó khăn. Nhưng tôi tin chắc rằng, nhân dân Việt Nam dũng cảm sẽ vượt qua mọi khó khăn và trở ngại trong cuộc đấu tranh vì hạnh phúc của Tổ quốc mình.

Nhân dân Liên Xô biết rõ rằng Việt Nam là một mắt xích vững vàng đáng tin cậy của cộng đồng xã hội chủ nghĩa. Nhân dân Việt Nam đang góp phần đáng kể vào cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội, và cuộc đấu tranh chống mọi thế lực phản động, đế quốc và bá quyền.

Kinh nghiệm cho thấy rằng, các thế lực này không từ một thủ đoạn nào, chúng dùng sức ép chính trị, kinh tế, quân sự và đe dọa để mưu toan phá hoại chính quyền của nhân dân lao động, làm suy yếu cộng đồng các nước xã hội chủ nghĩa.

Nhưng chúng ta còn biết một điều cơ bản khác nữa là không ai và không bao giờ có thể đánh tan được chủ nghĩa xã hội thế giới. Chúng ta sẽ có đủ lí lẽ để đáp lại sự tuyên truyền phá hoại, chống chủ nghĩa xã hội. Chúng ta có đủ thiện chí để kiên trì và triệt để bảo vệ sự nghiệp hòa bình và an ninh của các dân tộc. Và chúng ta có đầy đủ sức mạnh để đánh bại mọi hành động khiêu khích và xâm lược.

Cái bảo đảm cho điều đó là chủ nghĩa quốc tế xã hội chủ nghĩa, tình hữu nghị và sự đoàn kết anh em của các dân tộc trong cộng đồng chúng ta, sự ủng hộ lẫn nhau chặt chẽ trên tình đồng chí, sự đoàn kết chiến đấu của nhân dân các nước chúng ta. V.I. Lê Nin đã từng mơ ước và đấu tranh cho những quan hệ như thế giữa các dân tộc.

Nhân dịp này tôi xin chúc Đại hội V  Đảng cộng sản Việt Nam sẽ khai mạc vào ngày mai thành công tốt đẹp. Nhân dân Liên Xô tin chắc rằng, nhân dân lao động nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, được vũ trang bằng những nghị quyết của Đại hội, sẽ giành được những thành tựu mới trong công cuộc xây dựng và bảo vệ chủ nghĩa xã hội trên đất nước Việt Nam. Các đồng chí thân mến, trong sự nghiệp vĩ đại này nhân dân Liên Xô sẽ luôn luôn đứng bên cạnh các đồng chí.

Chúc tình hữu nghị giữa nhân dân Liên Xô và nhân dân Việt Nam đời đời bền vững, không ngừng củng cố và phát triển!

Chủ nghĩa Mác – Lê Nin, biểu tượng của sự đổi mới xã hội của thế giới, ngọn cờ cách mạng của thời đại chúng ta, muôn năm.

Hòa bình và chủ nghĩa xã hội muôn năm”

- Mi-khai-in Goóc-Ba-Chốp- 

Nguồn: Mi-khai-in Goóc-Ba-Chốp, Những bài nói và viết chọn lọc, trang 1-4.

Chú thích:
(1)  Hồ Chí Minh. Về Lê Nin và cách mạng tháng Mười, Nhà xuất bản Sự thật, Hà Nội, 1985, trang 158-159..